8 december 2021

Hoe worden wegen gemaakt?

2 min read
asfalt zagen

Snelwegen, fietspaden, trottoirs. We maken er dagelijks massaal gebruik van. Vaak beseffen we niet wat er allemaal aan vooraf is gegaan om wegen te kunnen maken. Doordat ieder land haar eigen wegen maakt, is het voor iedereen in de wereld mogelijk om middels deze wegen te gaan en staan waar je wil. Deze wegen komen er niet zomaar en blijven ook niet zomaar liggen.

Asfalt

Wegen van asfalt, vaak te vinden op snelwegen en soms ook in de bebouwde kom, worden gemaakt in een fabriek. De combinatie zand, grind en kleefsel maken samen asfalt. Dit wordt samen verhit en hier ontstaat asfalt door. Om er ook daadwerkelijk wegen van te maken, wordt dit aangelegd door bedrijven die ingehuurd worden door de overheid. Er worden regelmatig nieuwe wegen aangelegd of vernieuwd. 

Aanleg van wegen

Wegen gaan gewoonweg niet onbeperkt mee en hebben soms vernieuwing nodig. Het is belangrijk dat wegen goed zijn, omdat er dagelijks veel weggebruikers gebruik maken hiervan. Naast vernieuwing of het aanleggen van wegen, kan het ook zijn dat er stukken asfalt compleet of gedeeltelijk verwijderd moet worden. Dit kan door middel van asfalt zagen (niet te verwarren met betonzagen). Dit wordt met een speciale zaagwagen gedaan.

De overheid

De overheid is verantwoordelijk voor het aanleggen van nieuwe wegen. De overheid schakelt hiervoor bedrijven in die gespecialiseerd zijn in het aanleggen van wegen. Er wordt een deel van het inkomen van de overheid gebruikt voor de bouw van infrastructuur en wegen. Het is voor de overheid erg belangrijk om wegen te vernieuwen en nieuwe wegen aan te leggen. Dit is ten behoeve van de veiligheid. Ook om de economie te bevorderen zijn wegen cruciaal. Er wordt namelijk gezorgd dat de drukte op wegen wordt verminderd als er meer en betere wegen zijn. Zo kan men van en naar zijn of haar werk en kunnen goederen nationaal en internationaal getransporteerd worden.