8 december 2021

Wees bewust van de risico’s rond gevaarlijke stoffen in de werkomgeving!

3 min read

Heb je ze slechts af en toe nodig, produceer je ze zelfs of kom je er anderzijds regelmatig mee in aanraking? In al die gevallen horen er duidelijke protocollen te zijn die tot de letter moeten worden opgevolgd.

In principe bestaan er al algemene voorschriften voor gevaarlijke stoffen. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om protocollen op te stellen. Het is ontzettend belangrijk dat die er zijn, aangezien anders mensen, dieren en de directe omgeving van je bedrijf ermee in aanraking kan komen. Met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien! Zorg dus dat de regels in de protocollen duidelijk worden opgesteld en dat iedereen die mogelijk met de gevaarlijke stoffen in aanraking komt ze kent. Maar waar moeten deze regels op zijn minst aan voldoen?

Beperking van contact met gevaarlijke stoffen

Natuurlijk komt niemand ongewild zonder bescherming met gevaarlijke stoffen in aanraking. Het onnodige directe contact met onder andere chemicaliën in jouw onderneming krijg je voor elkaar door:

  • 1: Inventarisatie

Breng alle stoffen die een speciale behandeling vereisen duidelijk in kaart. Dat geldt voor voorraden voor de werkprocessen maar ook voor wat jij zelf produceert. Zie ook de bijproducten niet over het hoofd.

  • 2: Bepaling van het blootstellingsniveau

Kies voor een kwantitatieve schattingsmethode en/of een nauwkeurige meting om de mogelijke consequenties van blootstelling aan een schadelijke stof zo goed mogelijk af te bakenen.

  • 3: Het nemen van maatregelen

Dankzij protocollen voorkom je gevaarlijke situaties. Mochten die zich toch voordoen, dan weet je dankzij die protocollen hoe je moet handelen. Draag altijd beschermende kleding en kom direct in actie zodra iemand hulp nodig heeft, bijvoorbeeld met behulp van verbandtrommels en oogstations. Iedereen moet weten waar die zich in jouw pand bevinden!

  • 4: Het evalueren van wijzigingen

De indeling van jouw pand kan veranderen tijdens of na een renovatie. Dit kan invloed hebben op de manier waarop gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, wat betekent dat het hele protocol opnieuw moet worden geëvalueerd. Breng iedereen die het moet weten direct van deze wijzigingen op de hoogte. Om er zeker van te zijn dat alle protocollen volledig kloppen, voer je sowieso één keer per jaar een nauwkeurige veiligheidscheck uit.

Veilig opslaan van gevaarlijke stoffen

Na verloop van tijd kan er van alles met gevaarlijke stoffen gebeuren. Zo zullen de reservoirs waarin je ze opslaat mogelijk gaan lekken. Dat kan een groot risico vormen voor iedereen die erbij in de buurt komt. Neem dus direct de nodige maatregelen wanneer een dergelijk probleem zich voordoet, bijvoorbeeld door lekbakken onder de reservoirs te plaatsen. Vervoer bepaalde stoffen naar een veilige plek in veiligheidskannen en sla chemicaliën op in een daarvoor bestemde veiligheidskast.

Persoonlijke bescherming

Druk het risico van ongelukken met gevaarlijke stoffen ernstig de kop in door jouw werkvloer overzichtelijk te maken. Eén van de manieren waarop je dat voor elkaar krijgt is het verplicht stellen van het dragen van beschermende kleding. Welke beschermingsmiddelen er gebruikt moeten worden, staat vermeld in de protocollen. Om de regels extra duidelijk te maken, doe je er verstandig aan om stickers op te plakken op plekken waar je bijvoorbeeld oorbeschermers, een bril of een helm moet dragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *